ลูกค้าใหม่ที่เปิดซิมหลังเดือน ก.พ. 62

โปรเน็ต แบบจำกัดความเร็วสูงสุดและการใช้งานแบบจำกัด AIS 12CALL

(ลูกค้าเก่าก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน)


45 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี 48.15 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/3G
ความเร็วสูงสุด 6 Mbps จำกัด 1.5 GB

จากนั้นใช้ความเร็วต่อเนื่อง 128 kbps


55 บาท / 24 ชั่วโมง

(รวมภาษี 58.85 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/3G
ความเร็วสูงสุด 10 Mbps จำกัด 2 GB

จากนั้นใช้ความเร็วต่อเนื่อง 128 kbps


89 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 95.23 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/3G
ความเร็วสูงสุด 512 Kbps จำกัด 2.5 GB

จากนั้นใช้ความเร็วต่อเนื่อง 128 kbps


120 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 128.4 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/3G
ความเร็วสูงสุด 1 Mbps จำกัด 2.5 GB

จากนั้นใช้ความเร็วต่อเนื่อง 128 kbps


220 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 235.4 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/3G
ความเร็วสูงสุด 4 Mbps จำกัด 7 GB

จากนั้นใช้ความเร็วต่อเนื่อง 128 kbps


270 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 288.9 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/3G
ความเร็วสูงสุด 6 Mbps จำกัด 9 GB

จากนั้นใช้ความเร็วต่อเนื่อง 128 kbps


330 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 353.1 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/3G
ความเร็วสูงสุด 10 Mbps จำกัด 14 GB

จากนั้นใช้ความเร็วต่อเนื่อง 128 kbps


350 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 374.5 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/3G
ความเร็วสูงสุด 1 Mbps จำกัด 7.5 GB

จากนั้นใช้ความเร็วต่อเนื่อง 128 kbps


650 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 695.5 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/3G
ความเร็วสูงสุด 4 Mbps จำกัด 20 GB

จากนั้นใช้ความเร็วต่อเนื่อง 128 kbps


850 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 909.5 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/3G
ความเร็วสูงสุด 6 Mbps จำกัด 25 GB

จากนั้นใช้ความเร็วต่อเนื่อง 128 kbps


1,100 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 1100 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/3G
ความเร็วสูงสุด 10 Mbps จำกัด 33 GB

จากนั้นใช้ความเร็วต่อเนื่อง 128 kbps

แพ็กเกจ สมัครโปรเน็ต AIS รายสัปดาห์และรายเดือน แบบจำกัดความเร็วสูงสุดและการใช้งานแบบจำกัด มีมาให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเล่นเน็ตไม่เยอะ แถมความเร็วไม่ตกอีกด้วย สำหรับใครที่สนใจสมัคร โปรเน็ต AIS ซิมใหม่ สามารถเลือกดูรายละเอียดแพ็กเกจเน็ต ที่จะสมัครได้เลย
หลังจากสมัครแล้ว รอการยืนยันจากทาง AIS ผู้ให้บริการอีกครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที

โปรเน็ต แบบจำกัดความเร็วสูงสุดและการใช้งานแบบจำกัด AIS 12CALL

(ลูกค้าเก่าก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน)


22 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 23.54 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
ความเร็วสูงสุด
800MB หมดแล้วหมดเลย

1 วัน


17 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 18.19 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
ความเร็วสูงสุด
รวม 300MB 

1 วัน


24 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 25.68 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
ความเร็วสูงสุด
1GB หมดแล้ว เหลือ 512kbps ไม่จำกัด

1 วัน

แพ็กเกจ สมัครโปรเน็ต AIS รายสัปดาห์และรายเดือน แบบจำกัดความเร็วสูงสุดและการใช้งานแบบจำกัด มีมาให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเล่นเน็ตไม่เยอะ แถมความเร็วไม่ตกอีกด้วย สำหรับใครที่สนใจสมัคร โปรเน็ต AIS ซิมใหม่ สามารถเลือกดูรายละเอียดแพ็กเกจเน็ต ที่จะสมัครได้เลย
หลังจากสมัครแล้ว รอการยืนยันจากทาง AIS ผู้ให้บริการอีกครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที