โควิด 13 COVID-19 Work From Home AIS 12CALL

1.สำหรับใช้แอป Microsoft Office365 ความเร็วที่ 10Mbps. 2.เน็ตเต็มสปีด ความเร็วสูงสุดจำนวน 50GB , NEXT G , AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด 3 รอบบิล

499 / 1 ครั้ง

(รวมภาษี 533.93 บาท)

เน็ตเต็มสปีด

ความเร็วสูงสุดจำนวน 50GB

ไม่จำกัด 3 รอบบิล

นาน 3 รอบบิล

99 / 1 ครั้ง

(รวมภาษี 105.93 บาท)

สำหรับใช้แอป Microsoft Office365

ความเร็วที่ 10Mbps.

นาน 3 รอบบิล

นาน 3 รอบบิล

29 / 1 ครั้ง

(รวมภาษี 31.03 บาท)

เน็ตเต็มสปีด 1GB 24ชม.

ฟรีประกันภัยคุ้มครอง ไวรัสโคโรนา

 

24 ชั่วโมง

1.เหมา เหมา 29บ. เน็ตเต็มสปีด1GB 24ชม.ฟรีประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากทิพยประกันภัย คุ้มครอง30วัน เริ่ม0.01น.ถัดจากวันสมัคร 2.แพ็กเกจ Working From Home อินเทอร์เน็ต 499 บาท (ไม่รวม VAT), เน็ตเต็มสปีด ความเร็วสูงสุดจำนวน 50GB , NEXT G , AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด 3 รอบบิล