แพ็กเก็จ เสริมค่าโทร AIS 12CALL

แพ็กเก็จ เสริมค่าโทร


50 บาท / 10 วัน (รวม vat)

(รวมภาษี 50 บาท)

เหมา เหมา 50บาท โทรทุกเครือข่าย 100 นาที นาน 10 วัน

10 วัน


9 บาท / 1 วัน (รวม vat)

(รวมภาษี 9 บาท)

เหมา เหมา 9 บาท/วัน โทรทุกเครือข่าย 15นาที พิเศษรับเพิ่มเป็น 18 นาที

1 วัน

แพ็กเก็จ เสริมค่าโทร