แพ็กเกจ 5G AIS 12CALL

แพ็กเกจ 5G


79 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 84.53 บาท)

อินเตอร์เน็ต 4G/5G
ความเร็วรวมสูงสุด 1 GB ไม่ลดสปีด

นาน 7 วัน


35 บาท / 2 วัน

(รวมภาษี 37.45 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G ความเร็วสูงสุด 1 Mbps 

เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด รายครั้ง 2 วัน

2 วัน


46.7 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 50 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
ความเร็วสูงสุด รวม
2GB 256MB หมดแล้ว หมดเลย

1 วัน


22 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 23.54 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
ความเร็วสูงสุด
800MB หมดแล้วหมดเลย

1 วัน


22 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 23.54 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
ความเร็วสูงสุด
800MB

1 วัน


17 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 18.19 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
ความเร็วสูงสุด
รวม 300MB 

1 วัน


17.8 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 19 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
ความเร็วสูงสุด
500MB หมดแล้ว เหลือ 384kbps ไม่จำกัด

1 วัน


699 / 30 วัน

(รวมภาษี 747.93 บาท)

ใช้งานความเร็วเน็ต 20GB เน็ตเต็มสปีด

จำกัดปริมาณ นาน 30 วัน

30 วัน


649 / 30 วัน

(รวมภาษี 694.43 บาท)

ใช้งานความเร็วเน็ต 15GB เน็ตเต็มสปีด

จำกัดปริมาณ นาน 30 วัน

30 วัน


615 / 30 วัน

(รวมภาษี 658.05 บาท)

ใช้งานความเร็วเน็ต 10GB เน็ตเต็มสปีด

จำกัดปริมาณ นาน 30 วัน

30 วัน


505 / 30 วัน

(รวมภาษี 540.35 บาท)

ใช้งานความเร็วเน็ต 7GB เน็ตเต็มสปีด

จำกัดปริมาณ นาน 30 วัน

30 วัน


419 / 30 วัน

(รวมภาษี 448.33 บาท)

ใช้งานความเร็วเน็ต 3GB 512 MB เน็ตเต็มสปีด

จำกัดปริมาณ นาน 30 วัน

30 วัน


259 / 30 วัน

(รวมภาษี 259 บาท)

ความเร็วเน็ต 4 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด

โทรฟรีทุกเครือข่าย 15 นาที + ฟรี WIFI

30 วัน


209 / 30 วัน

(รวมภาษี 209 บาท)

ใช้งานความเร็วเน็ต 2 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด

โทรฟรีทุกเครือข่าย 15 นาที + ฟรี WIFI

30 วัน


27 / 30 วัน

(รวมภาษี 28.89 บาท)

ใช้งานความเร็วเน็ต 800 Mbps เน็ตเต็มสปีด

จำกัดปริมาณ นาน 30 วัน

30 วัน


23 / 30 วัน

(รวมภาษี 24.61 บาท)

ใช้งานความเร็วเน็ต 300 Mbps เน็ตเต็มสปีด

จำกัดปริมาณ นาน 30 วัน

30 วัน


15 / 30 วัน

(รวมภาษี 16.05 บาท)

ใช้งานความเร็วเน็ต 150 Mbps เน็ตเต็มสปีด

จำกัดปริมาณ นาน 30 วัน

30 วัน


245 / 7 วัน

(รวมภาษี 262.15 บาท)

ความเร็วสูงสุด 20GB เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


230 / 7 วัน

(รวมภาษี 246.1 บาท)

ความเร็วสูงสุด 15GB เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


205 / 7 วัน

(รวมภาษี 219.35 บาท)

ความเร็วสูงสุด 10GB เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


155 / 7 วัน

(รวมภาษี 165.85 บาท)

ความเร็วสูงสุด 7GB เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


105 / 7 วัน

(รวมภาษี 112.35 บาท)

ความเร็วสูงสุด 1GB 256 MB เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


25 / 7 วัน

(รวมภาษี 26.75 บาท)

ความเร็วสูงสุด 800 Mbps เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


20 / 7 วัน

(รวมภาษี 21.4 บาท)

ความเร็วสูงสุด 300 Mbps เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ

7 วัน


199 บาท / 3 วัน

(รวมภาษี 212.93 บาท)

เน็ต AIS 3 วัน 5G เน็ตแรงเต็มสปีด 20GB เพียง 199 บาท

3 วัน


189 บาท / 3 วัน

(รวมภาษี 202.23 บาท)

เน็ต AIS 3 วัน 5G เน็ตแรงเต็มสปีด 15GB เพียง 189 บาท

3 วัน


155 บาท / 3 วัน

(รวมภาษี 165.85 บาท)

เน็ต AIS 3 วัน 5G เน็ตแรงเต็มสปีด 10GB เพียง 155 บาท

3 วัน


84 บาท / 3 วัน

(รวมภาษี 89.88 บาท)

เน็ต AIS 3 วัน 5G เน็ตแรงเต็มสปีด 3GB 512 MB เพียง 84 บาท

3 วัน


135 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 144.45 บาท)

เน็ต AIS 1 วัน 5G เน็ตแรงเต็มสปีด 20GB เพียง 135 บาท

1 วัน


115 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 123.05 บาท)

เน็ต AIS 1 วัน 5G เน็ตแรงเต็มสปีด 15GB เพียง 115 บาท

1 วัน


97 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 103.79 บาท)

เน็ต AIS 1 วัน 5G เน็ตแรงเต็มสปีด 10GB เพียง 97 บาท

1 วัน


79 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 84.53 บาท)

เน็ต AIS 1 วัน 5G เน็ตแรงเต็มสปีด 7GB เพียง 79 บาท

1 วัน


52 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 55.64 บาท)

เน็ต AIS 1 วัน 5G เน็ตแรงเต็มสปีด 3GB 512 MB เพียง 52 บาท

1 วัน


49 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 52.43 บาท)

เน็ต AIS 1 วัน 5G เน็ตแรงเต็มสปีด 2GB 512 MB เพียง 49 บาท

1 วัน


38 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 40.66 บาท)

เน็ต AIS 1 วัน 5G เน็ตเต็มสปีด 1GB 256 MB เพียง 38 บาท

1 วัน


22 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 23.54 บาท)

เน็ต AIS 5G 1 วัน เน็ตแรงเต็มสปีด 800MB เพียง 22 บาท

1 วัน


17 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 18.19 บาท)

เน็ต AIS 1 วัน เน็ตแรงเต็มสปีด 300MB เพียง 17 บาท

1 วัน


10 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 10.7 บาท)

เน็ต AIS 1 วัน เน็ตแรงเต็มสปีด 150MB เพียง 10 บาท

1 วัน


399 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 426.93 บาท)

5G 399 บาท เน็ตเต็มสปีด 15GB 30วัน ต่ออายุอัตโนมัติ

30 วัน


199 บาท / 30 วัน

(รวมภาษี 212.93 บาท)

5G 199 บาท เน็ตเต็มสปีด 5GB 30วัน ต่ออายุอัตโนมัติ

30 วัน

แพ็กเกจ ความเร็วเน็ต 5G AIS 12CALL