โปรเสริม เน็ตแรง แบบเต็มสปีด รายครั้ง AIS 12CALL

โปรเสริม เน็ตแรง แบบเต็มสปีด รายครั้ง


55 บาท / 2 วัน

(รวมภาษี 58.85 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G ความเร็วสูงสุด 4 Mbps 

เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

2 วัน


20 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 21.4 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G 20 บาท
เน็ตเต็มสปีด 300 Mbps 7 วัน

7 วัน


45 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 48.15 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G 45 บาท
ความเร็วสูงสุด 6 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด รายครั้ง 1 วัน

1 วัน


32 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 34.24 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G 32 บาท
ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด รายครั้ง 1 วัน

1 วัน


350 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 374.5 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G 350 บาท
ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด รายครั้ง 30 วัน

30 วัน


120 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 128.4 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G 120 บาท
ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด รายครั้ง วัน

7 วัน


129 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 138.03 บาท)

5G เหมาเหมา 129 บาท
ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่จำกัด โทรฟรี AIS 24 ชม.

7 วัน


55 บาท / 2 วัน

(รวมภาษี 58.85 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G
ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด รายครั้ง นาน 2 วัน

2 วัน


35 บาท / 2 วัน

(รวมภาษี 37.45 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G ความเร็วสูงสุด 1 Mbps 

เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด รายครั้ง 2 วัน

2 วัน


12 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 12.84 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G 12 บาท
150Mbps เน็ตเต็มสปีด

7 วัน


45 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 48.15 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G
ความเร็วสูงสุด 6 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด รายครั้ง 1 วัน

1 วัน


32 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 34.24 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G
ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด รายครั้ง 1 วัน

1 วัน


350 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 374.5 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G
ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด รายครั้ง 30 วัน

30 วัน


120 บาท / 7 วัน

(รวมภาษี 128.4 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G
ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่อั้น ไม่จำกัด

7 วัน


37.4 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 40 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
ความเร็วสูงสุด
1GB 205MB หมดแล้ว หมดเลย

1 วัน


52 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 55.64 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
ความเร็วสูงสุด
รวม 3GB 512MB

1 วัน


17.8 บาท / 1 วัน

(รวมภาษี 19 บาท)

อินเตอร์เน็ต 5G/4G
ความเร็วสูงสุด
500MB หมดแล้ว เหลือ 384kbps ไม่จำกัด

1 วัน


27 / 30 วัน

(รวมภาษี 28.89 บาท)

ใช้งานความเร็วเน็ต 800 Mbps เน็ตเต็มสปีด

จำกัดปริมาณ นาน 30 วัน

30 วัน


69 บาท / 24 ชม.

(รวมภาษี 73.83 บาท)

ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด 4 GB จนครบปริมาณทีกำหนด

1 วัน


99 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 105.93 บาท)

เน็ตเต็มสปีด 150 บาท 5GB 7วัน

7 วัน


119 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 212.93 บาท)

เน็ตเต็มสปีด 119 บาท 3GB 7วัน

7 วัน


99 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 105.93 บาท)

เน็ตเต็มสปีด 99 บาท 4GB 3วัน

3 วัน


29 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 31.03 บาท)

แพ็กเน็ตเต็มสปีด 29 บาท Net 2GB 2  วัน สำหรับเหนือ

2 วัน


19 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 20.33 บาท)

แพ็กเก็จ เน็ตเต็มสปีด 19 บาท 1GB 1 วัน สำหรับเหนือ

1 วัน


29 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 31.03 บาท)

แพ็กเก็จ เน็ตเต็มสปีด 29 บาท Net 2GB 2 วัน สำหรับอีสาน

2 วัน


19 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 20.33 บาท)

แพ็กเก็จ เน็ตเต็มสปีด 19 บาท 1GB 1 วัน สำหรับอีสาน

1 วัน


99 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 105.93 บาท)

แพ็กเก็จ เน็ตเต็มสปีด 99 บาท 2GB 5 วัน

5 วัน


69 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 73.83 บาท)

แพ็กเก็จ เน็ตเต็มสปีด 69บาท 4GB 1 วัน

1 วัน


49 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 52.43 บาท)

แพ็กเก็จ เน็ตเต็มสปีด 49 บาท 3GB 1 วัน

1 วัน


45 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 48.15 บาท)

แพ็กเก็จ เน็ตเต็มสปีด 45บาท 2GB 1 วัน

1 วัน


99 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 105.93 บาท)

แพ็กเก็จ เน็ตเต็มสปีด 99บาท 1GB 7 วัน

7 วัน


79 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 84.53 บาท)

แพ็กเก็จ เน็ตเต็มสปีด 79บาท 3GB 3 วัน

3 วัน


59 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 63.13 บาท)

แพ็กเก็จ เน็ตเต็มสปีด 59บาท 1GB 3 วัน

3 วัน


19 บาท / ครั้ง

(รวมภาษี 20.33 บาท)

แพ็กเก็ต เน็ตเต็มสปีด 19บาท 1GB 1 วัน สำหรับใต้

1 วัน

โปรเสริม เน็ตแรง แบบเต็มสปีด รายครั้ง