สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ แบบเติมเงิน True MoveH เน็ตทรู

แพ็กเกจเน็ต 4 Mbps 30 GB และ แพ็กเกจเน็ต 10 Mbps 30 GB 30 วัน

เน็ต 4 Mbps 30 GB 128 kbps

(รวมภาษี 150 บาท)

30 วัน

เน็ต 10 Mbps 30 GB 128 kbps

(รวมภาษี 212 บาท)

30 วัน

1. รับสิทธิ์ใช้เ้น็ตได้ตามบริการที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่ เกิน 128 Kbps 2. สมัครแพ็คเกจภายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดเบอร์ 3. หากต่ออายุอัติโนมัติไม่สำเร็จ สามารถกดสมัครผ่าน USSD เดิมเพื่อสมัครใหม่ ภายใน 180 วัน นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจครั้งแรก