แพ็คเกจ Super มันส์ มาราธอน True MoveH เน็ตทรู

เน็ตสูงสุด 6 Mbps ใช้งานนานสูงสุด 12 เดือน


เน็ต 6 Mbps 25 GB

(รวมภาษี 3500 บาท)

12 เดือน ต่ออัติโนมัติ


เน็ต 6 Mbps 25 GB

(รวมภาษี 1800 บาท)

6 เดือน ต่ออัติโนมัติ


เน็ต 6 Mbps 25 GB

(รวมภาษี 1000 บาท)

3 เดือน ต่ออัติโนมัติ


เน็ต 4 Mbps 20 GB

(รวมภาษี 2500 บาท)

12 เดือน ต่ออัติโนมัติ


เน็ต 4 Mbps 20 GB

(รวมภาษี 1400 บาท)

6 เดือน ต่ออัติโนมัติ


เน็ต 4 Mbps 20 GB

(รวมภาษี 950 บาท)

3 เดือน ต่ออัติโนมัติ


เน็ต 2 Mbps 12.5 GB

(รวมภาษี 1800 บาท)

12 เดือน ต่ออัติโนมัติ


เน็ต 2 Mbps 12.5 GB

(รวมภาษี 900 บาท)

6 เดือน ต่ออัติโนมัติ


เน็ต 2 Mbps 12.5 GB

(รวมภาษี 700 บาท)

3 เดือน ต่ออัติโนมัติ


เน็ต 1 Mbps 7.5 GB

(รวมภาษี 1200 บาท)

12 เดือน ต่ออัติโนมัติ


เน็ต 1 Mbps 7.5 GB

(รวมภาษี 600 บาท)

6 เดือน ต่ออัติโนมัติ


เน็ต 1 Mbps 7.5 GB

(รวมภาษี 500 บาท)

3 เดือน ต่ออัติโนมัติ